Гагаузите

НЕ ЗАБЛУДАТА, А ЛЪЖАТА ЗА ГАГАУЗИТЕ В старата, престарата Европа, която самите европейци са познавали и познават отлично, се оказа, че през XX век може...

Oбществено-икономическо развитие на югоизточните балкански славяни

Раждането на съвременна Европа, изходната точка на същинската й история — това е Великото преселение на народите (IV—VII в.), което бележи и началото на...

Бабинден 8.01

Още древни времена хората са почитали жената майка. Във всички древни религии в това число и тракийската Бендида. Древните представители на човешкия род са...

Най-ранни вести за славяните

Най-ранни вести за славяните Славяните принадлежат към групата индоевропейски народи. Славянската етническа общност се е оформила през първото хилядолетие пр. н, е. в областта между...

Защо България се включва във Втората световна война на страната на...

България става първата страна от Тройния съюз, като напуска полесражението след пълна капитулация. Резултатите от няколкогодишното й участие в Първата световна война са катастрофални:...

История на феминизма

Толкова малко книги, написани в древни времена от жени, са оцелели, че можем да съдим за античния феминизъм само от съчиненията на мъжете и...

Цинизъм

Антистен е атински философ, който учи, че нещата, които повечето хора приемат сериозно, включително и удоволствията, са безсмислени. Той признава за ценност единствено добродетелта,...

Южни славяни (V-ХI в.)

- България - Сърбия и Хърватия V-VII в. Южните славяни, които се заселват в Мизия, Тракия, Македония, Гърция, Далмация и Истрия, от своя страна се делят на...

Марксизъм

Марксизмът е комунистическа доктрина, развита от германския учен Карл Маркс (1818 - 1883) и неговия съмишленик Фридрих Енгелс (1820 - 1895). Политическите идеали на...

Ветроходни гиганти от дърво

Географските открития през XV— XVII в. са направени със сравнително неголеми кораби, но със съвършеното си ветрилно стъкмяване, което позволявало да се плава срещу...