Дървен тотем на 11 000 г.

През 19 век от торфено блато в Източна Русия е извадена мистериозна дървена статуя от преди 11 000 г. Датировката й е направена от...

История на университета

Ликейон в Атина, превърнат в университет през 335 г. пр. Хр., е първата институция от трето ниво, която предлага обучение по хуманитарни и естествени...

Българските въздушни войски през Първата Световна Война

Съгласно мобилизационна заповед № 1/12.09.1915г. Аеропланната рота при Техническата дружина към Инженерните войски се разгръща в Аеропланно отделение към Щаба на Действащата Армия в...

Арадаххешу – Луна над Вавилон

Арадаххешу ЛУНА НАД ВАВИЛОН Когато стана на осемдесет години, Арадаххешу се отправи към храма на Мардук, който бе на източния бряг на реката Ефрат. Храма на Мардук...

Социална структура и демографски процеси на българското население ХV – ХІХ...

Статията има за цел да разгледа социалната структура на българското население през периода на Възраждането. За целта ще се опитам да проследя демографските процеси...

Снимки от преди 100 години на античните паметници на Египет

Историята на възникването и развитието на изкуството на Древен Египет може да се проследи през огромен период от време – повече от четири хиляди...

Власите

Власите в българският език битува етнонима власи. Не е случайна и съществуващата поговорка „Власите се давят накрая”. Но кои са власите и от къде идват?...

Археолози откриват изгубен език

Доказателство за забравен древен език, който датира от преди повече от 2500 години, до времето на Асирийската империя, е бил открито от археолози работещи...

Добруджанската епопея от 1916 г. в книгата на Владимир Бобошевски, “Бързо...

“Бързо преживяни минути” е между книгите, осъдени  на забрава след 9-ти септември 1944 г., както и добруджанската епопея. Издадена като възпоменателен дар от Попечителството...

Средновековна философия

Най-прекият път за разбиране на средновековната философия минава през обяснението на връзката й с християнската религия. Философия и религия Диалогът между езическата рационалност и християнската...

Не пропускай

Избрани статии