Бабинден 8.01

Още древни времена хората са почитали жената майка. Във всички древни религии в това число и тракийската Бендида. Древните представители на човешкия род са...

Гражданите на Помпей не са имали време да се задушат

Гражданите на Помпей не са имали време да се задушат. Улики показват, че техният убиец не е вулканичната пепел. Известни са позите на много от...

Сблъсъкът на институциите 1887 – 1890

Аспекти на проблема по налагане и утвърждаване на иституцията на българския княз отразен в конфликта със Св. Синод и врачанския митрополит Константин 1887 -...

Прабългарският календар

Няколко хилядолетия преди Христа прабългарите съумяват да съставят една от най- точните системи за измерване на продължителността на Земната година. Тя се основава главно...

История на университета

Ликейон в Атина, превърнат в университет през 335 г. пр. Хр., е първата институция от трето ниво, която предлага обучение по хуманитарни и естествени...

Бойни полета от периода на ранната бронзова епоха

Германски археолози са открили бойни полета от периода на ранната бронзова епоха. Сериозно наранени и счупени човешки останки, датиращи от ранната бронзова епоха, са били...

Литография

Негативен литографски камък и позитивен отпечатък на картата на Мюнхен През 1796 г. в Мюнхен младият чешки драматург Алоис Сенефелдер случайно попаднал на тайната на...

Българските въздушни войски през Първата Световна Война

Съгласно мобилизационна заповед № 1/12.09.1915г. Аеропланната рота при Техническата дружина към Инженерните войски се разгръща в Аеропланно отделение към Щаба на Действащата Армия в...

Гагаузите

НЕ ЗАБЛУДАТА, А ЛЪЖАТА ЗА ГАГАУЗИТЕ В старата, престарата Европа, която самите европейци са познавали и познават отлично, се оказа, че през XX век може...

Стоицизъм

Стоицизъм Зенон от Цити Според стоиците Вселената е изпълнена с един-единствен интелект и той се проявява и в светлината на небето, и в индивидуалните съзнания. Този...

Не пропускай

Избрани статии