Какво означава икигай или „причина да станеш сутрин“

„Ikigai“ (生き甲斐) е японска философска концепция, която се превежда като „причина за съществуване“ или „причина да станеш сутрин“. Тя се отнася до идеята да намериш радост, удовлетворение и цел в живота.

„Ikigai“ е комбинация от две японски думи: „iki“, което означава „живот“ и/или „жив“ и „gai“, което е производно на „kai“, което означава смисъл на живота; какво [нещо, което] прави живота да си струва да се живее; „причина за съществуване“.

Според тази философия, намирането на твоето „ikigai“ изисква баланс между четири основни елемента:

   1. Това, което обичаш (твоите страсти): Това са нещата, които ти доставят радост и задоволство. Могат да включват хобита, интереси, хората в твоя живот и др.
   2. Това, в което си добър (твоите дарби): Това са твоите таланти и умения, това, с което се отличаваш от другите.
   3. Това, от което светът има нужда (световните нужди): Това са нещата, които другите хора ценят и от които имат нужда. Може да включва продукти, услуги или дори емоционална подкрепа.
   4. Това, за което можеш да бъдеш оценен/платен (твоята професия или бизнес): Това са уменията или услугите, за които хората са готови да платят.

Центърът, където се срещат тези четири елемента, е твоето „ikigai“. Това е мястото, където намираш истинско удовлетворение и смисъл в живота.

Според изследването на Мичико Кумано, икигай обикновено се асоциира с чувството за постижение и удовлетворение, което идва, когато хората следват своите страсти. Дейностите, които водят до чувството за икигай, не се натрапват на индивида; те се възприемат като спонтанни и доброволно предприети и следователно са лични и зависят от вътрешното аз на човека.

Психологът Кацуя Иноуе определя икигай като концепция, която включва два аспекта: „източници или обекти, които придават стойност или смисъл на живота“ и „чувството, че животът на човек има стойност или смисъл заради съществуването на неговия източник или обект“. Иноуе разделя икигай на три категории от социална гледна точка – социален, асоциален и антисоциален икигай. Социалният икигай се отнася до икигай, който е приет от обществото чрез доброволни дейности и обществени дейности. Асоциалният икигай е икигай, който не е директно свързан с обществото, като религията или самодисциплината. Антисоциалният икигай се отнася до икигай, който е основната мотивация за изпитване на тъмни емоции, като желанието да мразиш някого или нещо или да желанието за отмъщение (вендета).

Репортерът на National Geographic Дан Бютнер предполага, че икигай може да е една от причините за дълголетието на хората от Окинава. Според Бютнер, окинавците имат по-малко желание да се пенсионират, тъй като продължават да вършат любимата си работа, докато са здрави.

Често задавани въпроси за икигай

1. Какво означава терминът „икигай“?

Изразът „икигай“ е японски и означава причина да станеш сутрин. Това е свързано със своята икигай, смисъла на живота и удовлетворението в него.

2. Къде произлиза концепцията на „икигай“?

Идеята за икигай произлиза от япония и японската философия за дълъг и щастлив живот. Тя е част от японската култура и тайната на дълголетието.

3. Какво е целта на намирането на своя икигай?

Целта на намирането на своя икигай е да намерите своята причина да живеете, да бъдете смислени и щастливи. Това дава удовлетворение и радост на живота ви.

4. Кой е основателят на идеята за „икигай“?

Идеята за икигай е асоциирана със смисъла на живота и дълголетието, а авторът на книгата „Икигай: Японската тайна за дълъг и щастлив живот“ е Франсеск Миралис.