brain_evolutionjpg

Мозъкът на човека е по-различен по форма от този на неандерталеца, който е по-близък до мозъка на маймуната, а въпреки почти същия обем, човешкият мозък се развива по различен начин от неговия

Тъй като размерът на мозъка на съвременния човек и нанеандерталците е почти същият, много изследователи предполагат, че познавателните способности на тези два вида са сходни. Едно проучване, на палеоантрополози от института „Макс Планк” в Германия представя едно ново предположение.

На базата на подробни изследвания на следи, оставени от мозъка по черепа на неандерталци и хора на различни етапи от живота им, показва разлики в моделите на развитието на мозъка на два вида Homo, най-вече – по време на първиата година от техния живот.

Ключов компонент в изследването е реконструкцията на черепа на новородено дете на неандерталци, открит през 1914 г. от екип от френски археолози във Франция.

Оказва се, че човешкият мозък се приема по-закръглена, по-кълбовидна форма, докато този на неандерталеца остава издължен – също като мозъка на други предци и братовчеди на човека, като шимпанзето. Това вероятно означава, че неандерталците са имали различни невронни връзки от нашите и не са могли да възприемат света като нас. Разликите в моделите на развитието на мозъка могат да допринесат за разбиране на различията между неандерталците и съвременните хора. А може би това откритие ще ни кажете и нещо повече за нашия собствен вид, за някои наши гени, помогнали ни да се превърнем в хора.

Автор: Неделин Бояджиев
http://www.sciencesetavenir.fr