Zoroastrian_Towers_of_Silence_outside_Yazd,_Yazd_province,_Iran

Дахма – „кула на мълчанието“ – край град Язд, Иран.

Дакмата е стъпаловидна дупка под формата на кула с кладенец по средата. В три концентрични кръга били разположени вдлъбнатини за телата на умрелите. Най-горният бил за мъжете, средният – за жените, и вътрешния – за децата.

Според зоорастрийските традиции телата на мъртвите, заплашени от омърсяване, били оставяни върху тези издигнати кръгли структури, за да бъдат пречистени от лешоядите и стихиите.

Гравира на Дахма в Момбай, от началото на XIX в.
Гравира на Дахма в Момбай, от началото на XIX в.

След това оглозганите кости били хвърляни от жреците на дъното на кладенеца. Според зороастризма, това место било проклето и принадлежало на девите, които се събирали там и устройвали своите игри и пиршества. Вярващите трябвало всячески да избягват това място. Мъртвите принадлежали на свещеното Слънце, което било носител на живота и се отъждествявало с дървото на живота. Зороастризмът пръв дава морално измерение на живота след смъртта, а най-важното в тази религия е постигането на етично и морално съвършенство. Всеки труп, а и всичко свързано със смъртта, се считало за свързано с нечистите сили. По тази причина, труповете не трябвало да имат допир с чистите земя, вода и особенно със свещения огън. Именно заради това е традиран този специфичен маздеистки ритуал, който повелявал мъртвите да се оставят на хищните птици в специално построени за целта кръгли кули, наричани дакми или кули на мълчанието.

Interior_view_of_Tower_of_Silence