Първите идеи за пишеща машина

Първите идеи за пишеща машина се появяват още през 16-ти век, но е нужно да минат още няколко столерия, преди технологията да се развие достатъчно. През 1714 г. Хенри Мил патентова машина, която може да отпечатва букви, но е твърде тромава и непрактична. През 1808 г. италианският граф Пелегрино Тури изобретява машина, която може да пише цели думи, но е твърде сложна и скъпа.

През 1829 г. Уилям Остин Бърт патентова първата пишеща машина в САЩ. Неговото изобретение е значително подобрение, но все още не е готово за масово производство. През 1867 г. Кристофър Шоулз патентова QWERTY подредбата на клавиатурата, която се използва и до днес. 1873 г. е знаменателна година, тъй като Ремингтън & Сънс започват масово производството на първата пишеща машина – Remington No. 1.

Краят на 19-ти и началото на 20-ти век е златният век на пишещата машина. Тя се превръща в основен инструмент за писане в офиси, училища и домове. Развиват се различни модели, някои от които са преносими, а други с по-специфични функции.

С появата на компютъра и текстообработващите програми пишещата машина постепенно губи своята популярност. 70-те години на 20-ти век бележат края на масовото производство на пишещи машини.

Пишещата машина е оставила трайна следа в историята. Тя е допринесла за развитието на комуникацията и е оказала влияние върху литературата, журналистиката и други области. Днес пишещите машини се считат за остаряла технология, но те са важен символ на миналото и напомнят за еволюцията на технологиите.

Интересни факти:

  • Най-бързият машинописец в света е Барбара Бейкър, която може да пише с 212 думи в минута.
  • Най-дългата пишеща машина в света е с дължина 7,5 метра и се намира в музей в Ню Йорк.
  • В България първите пишещи машини се появяват в началото на 20-ти век.
  • Първата българска пишеща машина е създадена през 1938 г.
  • Днес пишещите машини се използват предимно от колекционери и любители на ретро технологии.

Защо буквите на клавиатурата са разположени именно в такъв ред?

От форума: Да пишеш без да се разсейваш?