Защо България се включва във Втората световна война на страната на...

България става първата страна от Тройния съюз, като напуска полесражението след пълна капитулация. Резултатите от няколкогодишното й участие в Първата световна война са катастрофални:...

100 г. от Балканската война (кратко представяне)

През есента на 1912 г. Българската войска се е събрала в Тракия. Oт 26-ти септември Черна гора воюва с Османската империя. Призори на 5-ти...

Създаване на Българското ханство на Долния Дунав

Етно-политическите промени, които настъпили в края на VI-началото на VII в., създали сложна и нап­регната обстановка в Европейския югоизток. Византийската империя изживявала тежка криза,...

Крепостните съоръжения в Еленския Балкан

Град Елена е сравнително ново селище. От достигналите до нас документи градът е възникнал през 14 век. Но неговия разцвет настъпва няколко века по-късно,...

Динократ пред Либийската пустиня

Динократ ВАСИЛ  СТАНИЛОВ ПРЕД ЛИБИЙСКАТА ПУСТИНЯ Наставникът Леонид влезе в храма и завари своя ученик да хвърля с шепи тамян в жертвеника. —  Александре, това е излишно прахосничество...

Българските земи до заселването на славяните на Бълканския полуостров

Първобитнообщинен строй. Поява и живот на първобитния човек в българските земи. Най-ранните следи от съществуването на човека в нашето отечество произхождат отпреди стотина хиляди години...

Българо-Византийските отношения с (1197—1202)

Из „История" на Никита Хониат Превод на Ал. Милев от Nicitas , с. 620—624, 643—644, 666—673, 675—681, 685—687, 706—709. Убийството на Асен и възцаряването на Калоян. Малко...

Книжовен живот на Кирил и Методий и техните ученици в България

VI. КНИЖОВЕН ЖИВОТ 1. КИРИЛ И МЕТОДИЙ И ТЕХНИТЕ УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ Из Пространно житие на Кирил Обикновено като автор, а това житие се сочи Методий. Познато...

Българска авиация

СЪГРАЖДАНЕТО Добре, на книга страната вече има Въздушни войски. Напук на Ньойския мирен договор. Но какво има в хангарите, по летищата? През 1935 г. Щабът на...

Античност. Космос

Хронология Античността като епоха в европейската философия се простира от времето  на Талес (неговото акме*. е в 585 г.пр.н.е.) и зараждането на  философията в учението...