Възобновяване и укрепване на Българската Държава (1185-1197)

I. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1185-1197) 1. ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ НАЧЕЛО С АСЕН И ПЕТЪР ПРЕЗ 1185—1187 г. Из „История" на Никита Хониат Византийският писател и...

България след Цар Петър II

БОРБИТЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД СРЕЩУ ВИЗАНТИЙСКОТО ВЛАДИЧЕСТВО (1018-1185 г.) (щракнете изображението, за да го увеличите) ВАРВАРСКИТЕ НАШЕСТВИЯ При завръщането си от България след потушаването на въстанието на...

Епикурейство

Епикурейство Атинският философ Епикур (341-271 г. пр. Хр.) основава школа, която учи, че единствената цел, която заслужава да бъде преследвана, е собственото удоволствие, но тя...

Социална структура и демографски процеси на българското население ХV – ХІХ...

Статията има за цел да разгледа социалната структура на българското население през периода на Възраждането. За целта ще се опитам да проследя демографските процеси...

Диалектически материализъм

Маркс и Енгелс Диалектиката е решаване на философски въпроси с помощта на убедителни доводи. Германски мислители, включително Хегел и Маркс, използват през XIX век термина...

България (ХII – ХV в.)

1185—1187 г. Освободително антивнзантийско въстание с център Търново, организирано от двамата братя боляри Асен и Петър. В него вземат участие селяните и болярите, недоволни от...

Св. Св. Кирил и Методий 11.V

Има дни в годината когато народ и църква почитат исторически личности, които са изиграли важна роля в историята на нацията. Такива са двамата солунски братя...

Развитието на човешкия мозък

Историята на развитието на човешкия мозък е дълга и вълнуваща, простираща се хилядолетия назад. През еволюцията, мозъкът на хората се е развивал от проста...

Загубена победа на цар Борил

Битката при Пловдив и краят на българо-латинското противостояние Големите битки на България не са само победни, макар българското оръжие и победи да са сред най-съществени...

Християнството у придунавските хуни IV – V в.

Познати са ни няколко на брой, изрични сведения, които недвусмислено посочват наличието на християнски общности сред различните категории неромейското население, обитаващо пограничните северни райони...