Сблъсъкът на институциите 1887 – 1890

Аспекти на проблема по налагане и утвърждаване на иституцията на българския княз отразен в конфликта със Св. Синод и врачанския митрополит Константин 1887 -...

Човешкият език е възникнал в Африка

Психолози от университета в Оукланд са публикували две свои големи проучвания за многообразието на езиците в света в списанията  “Science” и “Nature”. Първото проучване, публикувано...

Вълчи празници 1-3.ІІ

Различните научни изследвания в областта на прабългарската религия показват в старите българи в една нова светлина. За разлика от множеството религиозни системи съществували в...

Как се е променил хазарта от далечни времена до наши дни...

Хазартът се заражда още от дълбока древност през епохата на палеолита или ако за някои е по-лесно да се ориентират в историческото пространство- преди...

Перипатетична философия

Перипатетичната школа е основана от Аристотел (384-322 г. пр. Хр.), роден в гръцкия град Стагира на македонското крайбрежие. Аристотел учи в Атина при Платон...

ЦВЕТНИЦА (ВРЪБНИЦА)

Цветница (Връбница) 16 април често празника Цветница се свързва свъзкръсващата природа, чийто символ са цветята. Това е времето околоВеликден или Възкресение Христово – най-големия...

Две учителки от Чехия преподават по българските земи преди Освобождението

В рамките на Османската империя и при силния гръцки духовен натиск през ХІХ в., българският народ успява да изпълни програмата, която начертава пред него...

Християнството у придунавските хуни IV – V в.

Познати са ни няколко на брой, изрични сведения, които недвусмислено посочват наличието на християнски общности сред различните категории неромейското население, обитаващо пограничните северни райони...

Трапезундска хроника

Михаил Панарет от Трапезунд Относно императорите на Трапезунд, Великите Комнини: как, кога и колко дълго е царувал всеки от тях. Превод от средногръцки и коментар: Манол Глишев, април...

Как български офицер спасява къщата на Васил Левски

Годината е 1933, гр. Карлово. Срещу имота на виден български политик, от другата страна на възтясната уличка се намира бащината къща на Васил Левски....

Не пропускай

Избрани статии