https://chitatel.net//pic/re/bachkovo_monastery_paintings.jpg

Тържествена процесия с чудотворната икона на Бачковския манастир – стенопис на Захири Зограф на вътшната фасада на игуменарницата на Бачковския манастир.

Литийните шествия са една позабравена традиция, заради периода на комунистическия режим. Тържествените шествия по време на бедствия и опасности са били описвани в историческите хроники. Напр. Безименната бълг. хроника разказва как когато султан Баязид І обсадил Цариград било извършено литийно шествие с нарисуваната от евнгелист Лука икона на Света Богородица Пътеводителка. На 25 май 1453г. иконата отново била изнесена, но по време на процесията иконата паднала от платформата на земята, а след това се разразила силна буря.

На стената на игуменарницата на Бачковския манастир пък е изобразено шествието на чудотворната икона съхранявана с него. Та ето няколко думи за иконите.

СВЕТА БОГОРОДИЦА ОСЕНОВИЦА – ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА РИЛСКИЯ МАНАСТИР

https://www.chitatel.net/pic/re/01rilski.jpgСв. Богородица Осеновица

Чудотворната икона на Рилския манастир е известна под името Света Богородица Осеновица, т.е. Осеняваща. Около Богородичното изображение в 32 клетки са поставени мощи на светци. В манастира има и своеобразно изображение на иконата – икона, на която е изобразена Ботородица, а около нея по същия ред като на чудотворната икона са изобразени светците, чиито мощи са вградени в нея. По време на чумни епидемии и бедствия иконата била носена в градовете и селата в съседните епархии и била пренасяна в тържествени процесии.

ЧУДОТВОРНАТА БОГОРОДИЧНА ИКОНА НА БАЧКОВСКИЯ МАНАСТИР

https://www.chitatel.net/pic/re/00bachkovo.jpgЧудотворната Богородична икона от Бачковския манастир

Чудотворната икона на Богородица намираща се в Бачковския манастир е от 1311г., подарена от грузинците Атанасий и Окрупир. Когато османците разрушили манастира „Св. Богородица Петричка“ (Бачковския манастир) иконата била скрита в една пещера. По късно била намерена и с тържествено шествие била върната в манастира, където се пази и до днес. При посещението на папа Йоан Павел ІІ му беше подарено копие от тази икона.

СВЕТА БОГОРОДИЦА ТРОЕРУЧИЦА – ЧУДОТВОРНАТА ИКОНА НА ТРИЯБСКИЯ МАНАСТИР

https://www.chitatel.net/pic/re/03troyan.jpg Чудотворната икона на Троянския манастир „Св. Богородица Троеручица“

На иконата е изобразена св. Богородица, но към иконата има допълнително изобразена една ръка. Типа „Троеручица“ се свързва със св. Йоан Дамаскин. Той живял по времето на императора-оконоборец Лъв ІІІ Исавър, като служел в двора на дамаския халиф. Тъй като св. Йоан Дамаскин бил противник на иконоборческата ерес си навлякал омразата на имп. Лъв. Императора го набедил пред халифа и наредил да му отсекат ръката. Когато наказанието било изпълнено св. Йоан Дамаскин цяла нощ се молил пред Богородичната икона и на сутринта открил, че ръката му отново е зарастнала на предишното си място. В знак на благодарност и за спомен на станалото, той поръчал сребърно изображение на ръка, което било поставено на иконата.

Атонски монах, който пътувал за Влашко с копие на иконата. Той отседнал при монасите от Троянския манастир. Когато се опитвал да продължи пътя си обаче, иконата все се връщала в манастира. Така се разбрало, че тя иска да остане там.