Шумерските кораби

Както е известно двуречието (заключено между реките Тигър и Ефрат) , или както е известно още като Месопотамия е второто място след Египет където...

Европа във война 1618-1659 г.

Вместо Увод Едно от най-трудните неща, с които един историк може да се захване е да обобщава поредица от исторически събития. Синтезирането на огромен по...

След падането на България под византийска власт

След падането на България под византийска власт земите и били разпределени във византийската административна система. Тракия, Албания, Епир и Тесалия били подчинени на бившите гранични теми,...

Българските църковни събори през ХІV в. – нова интерпретация

Българските църковни събори през ХІV в. – нова интерпретация Архимандрит доц. Павел Стефанов (Шуменски университет) Буквата убива, а духът животвори (2 Кор. 3:7) Нашето литературознание трябва да възприе...

Предсказване на времето през Средновековието

Автор: Марио Тодоров Филипов Развитието на световният климат има изключително значение за съвременната историческа наука. Климатичните промени имат неоспоримо влияние над демографските, стопанските и политическите фактори,...

Как се е променил хазарта от далечни времена до наши дни...

Хазартът се заражда още от дълбока древност през епохата на палеолита или ако за някои е по-лесно да се ориентират в историческото пространство- преди...

Власите

Власите в българският език битува етнонима власи. Не е случайна и съществуващата поговорка „Власите се давят накрая”. Но кои са власите и от къде идват?...

Битката при р. Ахелой

(20. VIII. 917) "Славата на България" 1985 г. Борис Чолпанов Политическата и военната инициатива преминават изцяло в ръцете на цар Симеон. През 913 г. той стига...

Старобългарски период културно-историческа роля на книжовния старобългарски език

Началото на старобългарския период се бележи от събитие с изключително културно значение. През 863 г. Константин-Кирил Философ създава първата българска и славянска азбука —...

Не пропускай

Избрани статии