Превземането на Белград през 1717

На 5 август през 1716 г., принц Ойген Савойски разбива османците при Петроварадин (днешен Нови Сад). Австрийската армия, подсилена от унгарци и хървати, наброява...

Ръкописът на Войнич е частично разчетен

Професор по лингвистика смята, че е разчел няколко думи от мистериозния „Ръкопис на войнич“ - 600 годишна творба, която изненадва учените през последните стотина...

Пацифизъм

„Няма слава в победата и да възхваляваш нейната злоба е все едно да се радваш на смъртта на хората. Всеки, който се радва на човешката смърт,...

Литография

Негативен литографски камък и позитивен отпечатък на картата на Мюнхен През 1796 г. в Мюнхен младият чешки драматург Алоис Сенефелдер случайно попаднал на тайната на...

Защо България се включва във Втората световна война на страната на...

България става първата страна от Тройния съюз, като напуска полесражението след пълна капитулация. Резултатите от няколкогодишното й участие в Първата световна война са катастрофални:...

Кула на мълчанието

Дахма - "кула на мълчанието" - край град Язд, Иран. Дакмата е стъпаловидна дупка под формата на кула с кладенец по средата. В три концентрични...

Хедонизъм

Хедонизмът учи, че стремежът към удоволствие е смисълът на живота. Това учение започва от Аристип от Кирения (435 - 350 г. пр. Хр.), който...

Увод в историята на българския език

Историята на българския език изследва и разкрива развоя на българския език в неговите форми — устна и писмена — от обособяването му като самостоятелен език...

Археолози откриват изгубен език

Доказателство за забравен древен език, който датира от преди повече от 2500 години, до времето на Асирийската империя, е бил открито от археолози работещи...

Свети Герман 12.v

Непосредствено след признаването на християнството като държавна религия на територията на Византия се появяват и първите ереси. Те бързо се разпространяват. Тези ереси намират...