marx_engels_2

Марксизмът е комунистическа доктрина, развита от германския учен Карл Маркс (1818 – 1883) и неговия съмишленик Фридрих Енгелс (1820 – 1895). Политическите идеали на Маркс са публикувани в неговия „Комунистически манифест“ (1848), но най-интересната част от неговото дело – идеите, които разграничават марксизма от другите форми на комунизъм, е завършена след неговото преселване в Англия през 1849 г. Следвайки метода на диалектическия материализъм, Маркс доказва своите теории чрез анализ на световната история. Той разделя историята на човечеството на пет фази, всяка от които, с изключение на последната, съдържа семето на своето насилствено унищожение. Тези фази са: първобитен комунизъм, робовладелско общество, феодализъм, капитализъм и комунизъм. Маркс определя своето общество като капиталистическо и призовава пролетариата да го премахне чрез революция, за да изгради социализма, а по-късно той да бъде заменен от световен комунизъм. Пълното изложение на неговата философия е публикувано през 1867 г. под заглавието „Капиталът“ [„Das Kapital“].