voynich_manuscript_1

Ръкописът на Войнич е учудваща книга написана на неразгадаем език, датирана от  XV век, която все още не може да бъде разчетена.

Voynich_Manuscript_(135)Страница от „ботаническия“ раздел

Ръкописът на Войнич е намерен за пръв път през 1912 г. от търговец на книги на име Вилфрид Войнич, като анализите му разкриват, че датите в него са от първата половина на XV век, но досега учените не са могли да преведат нито една от думите в текста. Съществуват няколко теории, според които ръкописът е измама, създадена от самия Войнич. Има подозрения, че текстът съдържа скрито знание на таен език.

Voynich_Manuscript_(141)Страница от „ботаническия“ раздел

Авторството на книгата се приписва на мнозина средновековието мистични учени, сред които Джон Дий или Бейкън, но доказателство за това липсва. В научно-популярния филм „Шифърът на Войнич“ се определя датата на ръкописа – 1420 година – определена с въглероден анализ на книгата.

Voynich_Manuscript_2Страница от „ботаническия“ раздел

Днес книгата се съхранява в Библиотеката за редките книги и ръкописи „Бейнеке“ в Йейлския университет.

Voynich_ManuscriptСтраница от „ботаническия“ раздел

През 2015 година професор по лингвистика смята, че е разчел няколко думи от мистериозния „Ръкопис на Войнич“.