second-battle-bull-run-1500

Бойното поле е огромен масов гроб, съдържащ костите на повечето от тези, които са умрели там. То е вечен храм и вечен паметник, заслужаващ нашето уважение и преклонение. Военните гробища, разположени недалеч от бойните полета по цял свят, както и паметниците на Незнайния воин, са добре поддържана част от националните паметници.

Обиколките по бойните полета и по военните гробища из света са един нов вид разрастващ се в световен мащаб туристически бизнес.  Този разновидност на туризма има своята стойност и в системата на образованието.

Ежегодно по цял свят се провеждат исторически и военно-исторически възстановки (re-enactments), посещавани от хиляди туристи. Пресъздават се животът на националните герои и събития от по-близкото или от по-далечното минало.  Така ентусиастите се изправят лице в лице с историята.

Известно е, че една от функциите на историята е забавлението. Все пак, войната и сражението никога не трябва да се разглеждат единствено като форма на забавление. Трябва да се търсят допирните точки с образователните и възпитателните функции на историята като наука, а оттук – и на военно-историческата възстановка.

Предполага се, че това кратко ръководство ще помогне на археолозите и на други заинтересовани лица и институции да опознаят по-добре ценността на бойните полета, което би било в полза на опазването на тези уникални исторически и археологически обекти.

Автор: Неделин Бояджиев