Flag_of_the_Ottoman_Caliphate_(1844–1923).svg_Защото той е символ на династията на османците?

Полумесецът, като символ,  е много по-стар от исляма. Например в Древна Гърция той се асоциира с чистотата и увенчава главата на богинята Артемида. Що се касае до първите мюсюлмани, то те предпочитали да не използват символи, защото нито в Корана, нито в Суната е казано нещо за тях. Според легенда, през 1299 г. Осман, владетел на малко княжество на територията на Мала Азия, видял в представите си полумесец, който се простирал от единия край на земята до другия. Той приел това за добро предзнаменование, беят направил полумесеца символ на своята династия. Сънят не излъгал Осман – неговите потомци създали огромна държава и станали не само величайши владетели, но и духовни водачи – халифи.

Не е чудно, че символът на династията, полумесецът, започнал да се асоциира с исляма. Тази връзка се затвърдила през XIX век, когато като допълнение на Червения кръст бил създаден Червения полумесец. Но дори в наши дни, когато полумесецът украсява флаговете на много мюсюлмански държави, не всички, които изповядват тази религия са съгласни да го считат за свой символ, например иранците – шиити, които са отдавнашни врагове на Турция. За тях полумесецът, както всяко изображение – е чисто езичество.