Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (7)

Историята на възникването и развитието на изкуството на Древен Египет може да се проследи през огромен период от време – повече от четири хиляди години. Египетското изкуство е фундаментално и впечатляващо със своите прекрасни паметници с непреходно художествено значение, повечето от които без прецедент в историята на човечеството. Египет за първи път в света създава монументална каменна архитектура, забележителна със своята реалистична правдивост на скулптурния портрет и високо майсторство на изделията на художествените занаяти. Египетските архитекти и скулптури владеят великолепно изкуството за обработка на разнообразни видове камъни. Ярко свидетелство за това, са създадените от тях гигантски гробници на фараоните – пирамидите, обширните колонни зали в храмовете, изсечените от монолитни скални късове огромни обелиски и колосалните монолитни статуи, тежащи хиляди тонове. Чрез продължително търсене и натрупването на навици, египтяните довеждат до съвършенство и художествените занаяти – резба по дърво и кости, различни методи по обработка на метали, прецизни ювелирни изделия от злато, сребро и полускъпоценни камъни, изработване на цветно стъкло, фаянс и тънки прозрачни тъкани.

Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (1) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (2) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (3) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (4) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (5) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (6) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (7) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (8) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (9) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (11) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (12) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (13) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (14) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (15) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (16) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (17) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (18) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (19) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (20) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (21) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (22) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (23) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (24) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (25) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (26) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (27) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (28) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (29) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (30) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (31) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (32) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (33) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (34) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (35) Photos of Ancient Egyptian Monuments More Than 100 Years Ago (36)

Снимките са направени в края на XIX и началото на XX в.

Снимки: www.vintag.es