Най-ранни вести за славяните

Най-ранни вести за славяните Славяните принадлежат към групата индоевропейски народи. Славянската етническа общност се е оформила през първото хилядолетие пр. н, е. в областта между...

История на канализацията

Според археологическите данни през VIII в. пр. Хр. в Персия и съседните страни е започнало изграждането на масивна система от подземни канали (каната). Канатите...

Загубена победа на цар Борил

Битката при Пловдив и краят на българо-латинското противостояние Големите битки на България не са само победни, макар българското оръжие и победи да са сред най-съществени...

Две учителки от Чехия преподават по българските земи преди Освобождението

В рамките на Османската империя и при силния гръцки духовен натиск през ХІХ в., българският народ успява да изпълни програмата, която начертава пред него...

Св. Св. Константин и Елена

Историята на християнската религия е дълга и пълна с превратности. Самото християнство възниква около І век. Това съвпада с икономическия, политически и духовен упадък...

Снимки от преди 100 години на античните паметници на Египет

Историята на възникването и развитието на изкуството на Древен Египет може да се проследи през огромен период от време – повече от четири хиляди...

Свети Модест 18. 12

Както празника на Свети Спиридон, така и денят на Св. Модест се тачи предимно в района на Пиринския. Освен в Благоевградско и Гоцеделчевско, този...

Уния между България и Римската църква

  Из преписката на папа Инокентий III с българите Преписката на Инокентий III с българите се състои от 40 писма и е  ценен извор за...

Мръсни дни

Мръсни дни (25.12-6.01). В предхристиянските вярвания на българите съществуват множествофантастични същества. Както много от древните религии, така и врелигиозните представи на прабългарите е залегнала...

Софистите

Увеличаващата се нужда за образование в Гърция през Vв. пр.н.е. довела до появата на група от учители, познати като софисти. Те били по-скоро професионална...