Нулата е измислена от халдейците в началото на I хилядолетие пр. Хр. Те са използвали плътно кръгче • до около 300 години пр. Хр., когато е било възпри­ето празното кръгче 0. Халдейците обаче са използ­вали нулата само в шестдесетичната система.
Символът нула за десетичната система е разрабо­тен много по-късно в Камбоджа и Суматра. Надписи върху камък от двете места маркират годината 683 като година 605 от индийската ера Сака. И в двата надписаhttps://chitatel.net/wp-content/uploads/00.jpgозначава 605, като плътното кръгче в средата обозначава нулата. Празно кръгче като това, което се използва сега, е изписано три години по-късно на близкия остров Банка, за да се отбележи годината 608 (686 след Хр.).