Законите на Кеплер описват не само движението на планетите около Слънцето, но и движението на спътниците около самите планети.Kepler's lawsПърви закон

Орбитите на планетите са елипси, в единия от фокусите, на които се намира Слънцето.
Орбитите на планетите са много слабо сплеснати елипси и почти не се отличават от окръжност.

Втори закон

При движението на планетите около Слънцето техните радиус-вектори описват равни площи за равни интервали от време. От втория закон на Кеплер следва, че когато планетите преминават през перихелия си се движат с максимална скорост, а когато преминават през афелия – с минимална. Земята преминава през своя перихелий в началото на януари, апрез афелия си – през юли.

Трети закон

Квадратите на периодите на обикаляне T на планетите около Слънцето
се отнасят, както кубовете на разстоянията им r до Слънцето:

Тук r1 и r2 са средните разстояния на всеки две планети до Слънцето, а T1 и T2 са периодите им на обикаляне около него. Следователно: