Googol

През 1938 година се ражда терминът гугол, от където идва и името на търсачката Google – създателите й са търсили повече фонетичното звучене от колкото някакъв аналог с математическото значение. Ето и 7 факта за него:

Терминът е измислен от Милтон Сайрота, деветгодишният племенник на астронома Едуард Каснър.

Гуголът е числото 10100 – т.е. 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000.

Популярната интернет-търсачка Google извежда наименованието си тъкмо от гугол, като е търсено повече фонетично, отколкото смислово съответствие.

Гугол е по-голямо число от броя на всички частици в известната ни Вселена, които по различни оценки са между 1079 и 1081.

Куб запълнен с гугол на атома на алуминия има страна дълга 58 млн светлинни години.

Ако се начертае правилен многоъгълник с гугол страни превишаващ по размери 1027 пъти известната ни Вселена, то той все едно ще изглежда като окръжност, даже ако се разглежда в мащаб дължината на Планк (\ell_P = 1,616 × 10−35 м). Да се начертае такъв многоъгълник е невъзможно, защото няма да стигнат атомите на цялата Вселена.

Наименование на числата, гугол може да се нарече десет дуотригинтилиона, етимологията на което е свързана с латинското число 33 и означава, че трябва 33 пъти пъти да се вземат по три нули – окончание „илион“.