header-academic-calendar

Месопотамският астроном Кидину от Сипар, който е работил около 300 г. пр. Хр., е изчислил, че годината е равна на 365 дни, четири часа, четирийсет и една минути и 4.16 секунди. Съвременните астрономи смятат, че Кидину е сбъркал с няколко минути, но неговата точност не може да се пресметне със сигурност, защото ние вече не знаем в коя година са направени изчисленията. (Въпреки нашия личен опит учените вярват, че с времето годината става по-дълга). Предишните пресмятания са давали грешки с повече от час.

Изчисляване на дните в месеца

Хипарх (195-125г. пр. Хр.), гръцкият астроном, който изобретил тригонометрията, е и първият, който е определил продължителността на лунния месец. Той е работил на Родос и в Александрия през II в. пр. Хр. и е пресметнал продължителността на лунния месец с точност до една секунда.