A medieval pagan warrior's tomb has been unearthed in Poland

В югозападната част на Полша е открита дървена камера на гробница от XI в. на елитен езически войн.  Археолозите са открили различни артефакти в самия гроб, включително керамични съдове, сребърна халка и железен нож.

„Трябва да се отбележи също така, че освен различните предмети в гроба има останки от храни и напитки, както и други предмети, които ясно показват, че става въпрос за погребения на хора, които или са били езичници или са били покръстени, но са погребани с видими езически традиции и ритуали.“ , каза д-р Марек Флорек от археологическия инситут Мария Кюри-Склодовска, който смята, че погребаният войн е чужденец. Около гробницата, екипът от археолози е намерил няколко по-малки гробове от същия период съдържащи дървени ковчези.

Източник: Science Poland

Повече от Читател:

Неолитно погребение край с. Джулюница

Императорски погребения в късната Римска империя: промяна и приемственост

Погребални практики на древните римляни