meal_arheology_party

В Израел учени са открили останки от най-старите празненства. Ако откритията наистина са останки от празнуване, това би означавало, че традицията за празнуване на важни събития е съществувала преди две и половина хиляди години преди мисленото до сега. Възрастта на останките от храна са на 12 хиляди години.

Изследователи са работили в пещерата Хилазон Тачтит (Hilazon Tachtit), намираща се на запад от Тивериадско езеро. По-рано в тази пещера са били открити следи от хора принадлежащи на Натуфийската култура. Представителите на тази култура са били по средата на лов и на събиране за земеделска работа.

Преди две години, изследователи са намерили в пещера останки от погребение на около 45 годишна жена. Съдейки по изобилието на ритуални предмети, учените са заключили, че тя вероятно е била шаман. В момента това ново изследване специалисти преглеждали по-подробно съдържанието на пещерата и установили, че многобройните животински кости намерени там са останали от огромно празненство. Заключението се поддържа от факти като това че върху много от костите има следи от клане, както и присъствието на изгорени кости (т.е. кости след печене). Допълнително всички черупки на костенурки са счупени по такъв начин, че да може да се стигне до месото им.

Както учените вярват, тези данни показват че животните са изядени от хора по време на празненството, придружаващо погребението, но не са сложени в гроба по време на церемонията.