masjid-al-haram

Ал-Масджид ал-Харам – Свещената джамия е най-голямата джамия в света, в нея се намира Кааба, към който се обръщат всички мюсюлмани по време на дневните си молитви и който мюсюлманите считат за най-свещеното място на света. Джамията е известна още и като Голямата Джамия.

 Тя заема площ от 400 800 квадратни метра (99 акра) включително външното и вътрешното места за молитви и може да побере до 4 милиона поклонници по времето на Хаджа – едно от най-големите ежегодни събирания на хора в целия свят.

История

Ислямско предание разказва,че джамията първоначално е построена от ангели още преди сътворението на човека, когато бог наредил мястото за богослужение на земята да е отражение на небесният дом ал-байту и-мамур (мястото на ангелите за богослужение). В различни времена джамията е била разрушавана и издигана отново. Според ислямските вярвания тя е построена от ибрахим (авраам) с помощта на неговия син исмаил. На тях им било наредено от аллах да построят джамията и кааба. Черният камък е разположен близо до източния ъгъл на кааба. Някои вярват, че той е там за да се започне обикалянето около кааба, а други считат, че той е само останка от първата сграда построена от авррам. Кааба е посоката, към която се обръщат всички мюсюлмани по света по време на молитвите си за да дадат израз на своето единство. Ислямското учение изрично споменава, че няма нищо магическо с изключение на оазиса замзам, който никога не е пресъхвал.

 И посочихме на Ибрахим мястото за Дома [Кааба]: „Не съдружавай нищо с Мен и почисти Моя Дом за онези, които обикалят и стоят в преклонение, и се кланят, и свеждат чела до земята в суджуд!“

 – Коран

И сторихме Дома [Кааба] място за събиране на хората и сигурно убежище: “Вземете мястото на Ибрахим да бъде за молитви!” И заръчахме на Ибрахим и Исмаил: “Почистете Моя Дом за тези, които обхождат, пребивават и се кланят, свеждайки чела до земята в суджуд !” .

 — Коран 

И КОГАТО ИБРАХИМ И ИСМАИЛ ИЗДИГАХА ОСНОВИТЕ НА ДОМА, [РЕКОХА]: “ГОСПОДИ, ПРИЕМИ ОТ НАС! НАИСТИНА ТИ СИ ВСЕЧУВАЩИЯ, ВСЕЗНАЕЩИЯ.

 — Коран 

Според мюсюлманските вярвания историята с Исмаил и майка му, която търсела вода, се е случила в близост до джамията. В преданието Агар бяга между хълмовете Сафа и Марва търсейки вода за сина си, докато накрая Аллах и разкрива извора Замзам, от който водата тече без да спира и до днес.

 След хиджра, при победоносното завръщане на Мохамед в Мека, населението на града премахнало само всички идоли около Кааба и го почистило. Така започва ислямското владение на Кааба и изграждането на джамия около него.

 Първото голямо обновление на джамията е през 692 г. Преди обновлението, при което са издигнати външните стени на джамията и е извършена декорацията, джамията е била малко открито пространство, а в центъра е бил Кааба. Към края на първото десетилетие на VIII век старите дървени колони са заменени с мраморни, крилата на молитвената зала са разширени в двете посоки и е добавено минаре. Разпространението на исляма в Близкия Изток и наплива от поклонници е наложил почти пълна реконструкция като се е наложило използването на много мрамор и добавянето на още три минарета.

През 1399 г. джамията се запалва и дори това, което не е пострадало от пожара (много малко) е повредено от необичаен за сезона пороен дъжд. Джамията е изградена отново за шест години с мрамор и дървен материал от близките планини в района на Хейаз, намиращ се днес в Саудитска Арабия. Джамията отново е обновена през 1570 г. от личния архитект на султан Селим II, като плоският покрив е заменен с куполи с калиграфия от вътрешната страна и освен това са сменени носещите колони. Тези детайли (все още съществуващи в джамията) са най-старите оцелели части от сградата и де факто са по-стари от сградата Кааба (ако не броим самият черен камък), който понастоящем е в четвъртият си облик направен през 1629 г. Саудитското правителство приема 1570 г. като най-ранната дата за архитектурните детайли на настоящата джамия.

След друг силен дъжд нанесъл щети през 20-те години на XVII век джамията е обновена отново – добавена е нова каменна аркада, построени са още три минарета и е сменено покритието на мроморния под. Това състояние на джамията остава непроменено за близо три столетия.

Судитските подобрения

supplicating_pilgrim_at_masjid_al_haram-_mecca_saudi_arabia

Молитвите на поклонниците в Масджид ал-Харам в Мека, Саудитска Арабия

 Най-значимите архитектурни и структурни промени стават и продължават да стават след като на крал Aбдул Азис е даден статут на Пазител на Свещените Места и почетната титла Пазител на Двете Свещени Джамии (другата е Джамията на Пророка в Медина). Много от споменатите преди детайли, в частност носещите колони, са разрушени въпреки тяхната историческа ценност. На тяхно място е поставен изкуствен камък и мрамор, покривът е преобзаведен, а подът – сменен. Ал-Сафа и Ал-Марва – важна част от Хадж и Умрах са включени в самата джамия чрез ограждане и поставяне на покрив. По време на това първо саудитско обновление са добавени още четири минарета.

 Второто саудитско обновление е по времето на крал Фахд, добавени са ново крило и място за молитви на открито. В новото крило, което също е предназначено за молитви се влиза през Портата на крал Фахд. Счита се, че това разширение е станало през 1982 – 1988 г.

 Третото саудитско обновление (1988 г. -2005 г.) – добавени са нови минарета, издигната е Кралската резиденция, от която се наблюдават джамията и местата за молитви в и около самата джамия. Тези подобрения стават едновременно с подобренията в Арафат, Мина и Муздалифах. При третото разширение са направени още 18 порти, три купола съответстващи с позицията на портите и са поставени близо 500 мраморни колони.

 Модерни, но по същество неархитектурни промени са добавянето на подово отопление, климатична система, ескалатори и дренажна система.

 Смъртта на крал Фахд означава, че джамията е в процес на четвърто разширение, започнало през 2007 г. и планирано да продължи до 2020 г. Крал Абдула бин Абдул Азис планира да увеличи капацитета на джамията с 35% спрямо сегашния максимален капацитет от 800 000 и още 1 120 000 извън самата джамия.

РЕЛИГИОЗНА ЗНАЧИМОСТ

Важността на джамията е двойна. Тя служи не само за общата посока на мюсюлманските молитви, но е и основното място за поклонение.

КИБЛА

Кибла е посоката в която трябва да се обърнат мюсюлманити по време на молитвите си (намаз) – към Кааба, кибла символизира единството в преклонението пред Аллах. В дадено време посоката на кибла е била към Байт ал-Макдис (Йерусалим) (и затова се нарича Първата от Двете Кибла), това обаче е продължило само седемнадесет месеца, след което кибла е към Кааба в Мека. По описанията на придружителите на Мохамед това става внезапно по време на обедната молитва в Медина и Масджид ал-Киблатаин.

Поклонение

masjid-al-haram

Поклонниците обикалящи Кааба

Харам е във фокуса на поклоненията Хадж и Умрах, като първото поклонение е през месец Ду ал-Хиджа по ислямския календар, а второто – по всяко време на годината. Хадж е една от петте колони на исляма и трябва да бъде извършено от всеки физически здрав мюсюлманин, който може да си позволи пътуването. Напоследък Хадж се извършва от около 3 милиона мюсюлмани всяка година.

Някои от ритуалите изпълнявани от поклонниците са символично представяне на исторически събития. Например историята с Агар и търсенето на вода са предсъздадени от мюсюлманите, когато посещават Мека като те бягат между двата хълма – ал-Сафа и ал-Марва.

Кааба

masjid_al-haram

На арабски Кааба буквално означава квадратна къща. Думата Кааба може може да произлиза и от дума със значение куб. Някои от другите имена са:

  • Ал-Баит ул Атеек, което спроред една интерпретация означава най-ранен и древен. Според друга интерпретация означава независим и освободителен. 
  • Ал-Баит ул Харам, което може да бъде преведено като благороден дом.

Цялата сграда е построена от пластове сив пясъчник от хълмовете около Мека. Четирите ъгъла са приблизително в посоките на компаса. В източния ъгъл е Хайр-ал-Асвад (Черният камък), на север е Рух-ал-Ираки (Иракският ъгъл), на запад е Рух-ал-Шами (Сирийският ъгъл) и на юг – Рух ал-Йамани (Йеменският ъгъл). Четирите стени са покрити със завеса (Кисва). Тя обикновено е от черен брокат и на нея са изтъкани контурите на Шахадата (Шехадетът). На около две трети от височината е разположена златно бродирана ивица с текстове от корана.