Mars_atmosphere

Може ли живот да оцелее на Марс? Да, казват експертите.

Изследователи от катедрата по природни ресурси в Университета МакГил, от Канадския Нацонален Изследователски Съвет, от Университета в Торонто и от ИнститутаSETI* са открили бактерия, която се храни с метан и живее в уникален извор на остров Аксел Хайберг в най-северната част на Канада. Д-р Лайл Уайт, микробиолог от Университета МакГил обяснява, че в извора Лост Хамър живеят микроорганизми и че този извор е подобен на извори, които е възможно да са съществувал в миналото или да съществуват понастоящем на Марс и че може би в тях също има живот.

Водата с температура под нулата е толкова солена, че не замръзва независимо от студа и в нея няма кислород годен за консумация. Има обаче големи балончета метан, които изплуват на повърхността и които са провокирали любопитството на изследователите дали газът е с геоложки или биологичен произход и дали нещо може да оцелее в тези условия – екстремално висока соленост и температури под нулата. „За наша изненада ние не открихме метаногенна бактерия, която да произвежда метана в Лост Хамър“ казва Уайт „но открихме друг уникален анаеробен организъм – такъв, който може да оцелее като се храни с метан и вероятно диша сулфат вместо кислород.“

Съвсем наскоро на Марс бяха открити метан и замръзнала вода. Снимките направени от Орбиталната станция около Марс показаха образуването на нови канали, но никой не знае какво ги формира. Един от възможните отговори е, че на Марс има извори подобни на Лост Хамър.

„Идеята в изследването е, че няма значение откъде идва метанът“ обяснява Уайт, „В ситуация, при която има много студена солена вода е възможно да има микробиологичен живот, дори и такава крайно сурова среда“. И докато о-в Аксел Хайберг е негостоприемно място, то в още по-голяма степен такова е изворът Лост Хамър. „На Марс има места където температурата достига сравнително топлите -10 до 0°С и може би дори температури над 0°С“ казва Уайт „А на о-в Аксел Хайберг тя лесно спада до -50°С. Изворът Лост Хамър е най-екстремалната минусова солена среда, която намерихме. Това място показва и модел как на замръзнали светове като Марс може да се появи просмукване на метан и ни дава възможен обяснения на неотдавна откритите на Марс метанови депа.“

* – организация с идеална цел, която търси сигнали от извънземен живот

Автор: Тихомир Георгиев
Източник: nauka.bg