Movile_Cave_5

В Констанца, Румъния е направено невероятно откритие – пещерата (Movile), която е била изолирана от останалия свят в продължение на 5,5 милиона години. Докато нашите маймуноподобни предци са слизали от дърветата и се развивали до състоянието на съвременния човек, този нов свят бива изолиран от останалата част от планетата.

Пещерата е открита за първи път от строителни работници през 1986 г., но промените в онези бурни за Румъния години тя остава изолирана за близо 20 години.

Когато се е затворила (най-вероятно след земетресение) в пещерата са попаднали доста организми и доста от тях са оцелели и са се адаптирали в затворения свят, а също така и са имали подземен източник на енергия, който да направи съществуването им там възможно. Количеството на кислород е било изключително ниско, средата влажна, никаква светлина – и при отварянето на пещерата, част от животинския свят е пострадал, но тя остава пълна с живот, напълно различен от нашия.

Movile_Cave_3Двойка водни скорпиони, Снимка: Thierry Berrod, Mona Lisa Production/SPL

Вместо да използват светлината като източник на енергия, бактериите в пещерата използват процес, известен като хемосинтеза, извличайки нужната им енергия за живот от химични реакции: основните, от които са окисление на сулфиди и подобни серни йони в сярна киселина.

Movile_Cave_1Намерен нов вид пиявица в пещерата Movile, Снимка: Thierry Berrod, Mona Lisa Production/SPL
Movile_Cave_2Воден скорпион със своята ракообразна плячка, Снимка: Patrick Landmann/SPL
Movile_Cave_4Пещерни мокрици (Armadillium sp.), Снимка: Patrick Landmann/SPL
Movile_Cave_5Воден скорпион (Nepa sp.) от пещерата Movile, Снимка: Thierry Berrod, Mona Lisa Production/SPL
Movile_Cave_6Нов вид скорпион, Изображение: Thierry Berrod, Mona Lisa Production/SPL
Movile_Cave_7Нов вид стоножка, с изключително дълги антени (Criptos anomalans), Изображение: Patrick Landmann/SPL)

Източник: BBC