closest star

Анализ показва, че някои бавно горящи останки от ранната Вселена може все още да съществуват. Някои компютърни симулации показват раждането на едни от първите звезди във Вселената, някои от които все още може би съществуват и днес.
Говорим за отблясъци от миналото. Някои от първите звезди във Вселената все още може да бъде блещукат в Млечния път 13 400 000 000 години, както показват симулациите.

Проучването противоречи на преобладаващото мнение, че първите звезди са всички гиганти и, че след няколко милиона години те са изгорели и умрели.

В своите симулации, Пол Кларк от университета в Хайделберг в Германия и колегите му показаха, че облаци газ в началото на Вселената може да са създали няколко звездни ембриона, а не – само един. Звездите-бебета във всеки облак са близко разположени. Някои от изхвърлените звезди с поднормено тегло може и да са оцелели до наши дни – само, ако са успели да натрупат не повече от еквивалента на 80% от масата на Слънцето.

Ако някои от първите звезди са оцелели до днес, яркостта им няма да изисква да бъдат търсени с изключително голям телескоп.  Но трябва да се има предвид, че първичната звезда  се състои само от водород и хелий, а по-младите звезди, съдържат следи от тежки елементи.

Автор: Неделин Бояджиев
По материали от:
www.sciencenews.org