zodiac_astrology

Зодиакът, като 12 видими съзвездия на небето, е навлязъл в европейската култура от Древна Гърция, която, от своя страна, заимства това знание от друг народ, живял някога във Вавилон. В зодиакалния кръг, оформен като такъв ок. 8 век пр. Хр., хората вярвали много по-силно, отколкото в някакви математически изчисления, именно той определял цикъла на живота и самосъзнанието на човека от раждането до смъртта, а също така „ръководел“ миналото, настоящето и бъдещето на самата Вселена. Чрез включване на изображения на животни в зодиакалните знаци, човекът се опитвал да обясни себе си и да се само утвърди чрез обкръжаващата го природа. В митологията на различните народи именно на животните принадлежи ролята на творци на света.

Постепенно животните започнали да се съотнасят към посоките на света, годишните времена, стихиите, месеците и накрая – със знаците на зодиака. Това се случило практически едновременно в Древен Вавилон, в Древен Китай, а животни светели на небето и на американските индианци. Въз основа на знаците на зодиака са изградени множество схеми, отговарящи на почти всичко, което се случва в живота на човек. И без значение колко скептично отношение имат днес много хора към зодиакалната система, натрупаните познания в тази област в продължение на векове, подтикват към продължаване търсенето на информация в сферата на астрологията.

Автор: Мая Джамбазова
Източник: nauka.bg