Model of serial murders

Човек понякога се пита какво кара хората да извършват зверски престъпления. Проведени са много проучвания с цел да дадат отговор на този въпрос. Въз основа на тях се оформят две теории. Първата идея е, че серийните убийства са причинени от анормалност в предния дял на мозъка. Другата теория е, че се раждат от обстоятелствата.

Правят се разработки за модели и обяснение на серийните убийства. Михаил Симкин и Вани Ройчохари са електронни инженери от Университета на Калифорния. Те моделирали поведението на Андрей Чикатило – брутален убиец, отнел живота на 53-ма души в Ростов, Русия. И въпреки че понякога Чикатило е спирал до три години, без ново убийство, в други случаи, той ги е правил на всеки три дни. Установили са, че въпреки привидно хаотичното поведение на „Ростовският убиец“, той подлежал на същите математически модели като земетресения, лавини, спадове на фондовия пазар, както и много други спорадични събития. Тази констатация показва, че има някакво обяснение, защо серийните убийци убиват.

Той следва математическо разпределение, известно като принципа на мощността. Броя на дните между убийствата в сравнение с периодна да изчакване образува почти права линия на графиката, известна като логаритмична графика. Същият резултат, учените получават, когато изграждат графика на силата на земетресенията и скоростта, с която възникват земетресения. Принципът на мощността предполага, че там е скрит процес, който заставя серийните убийци да убиват.

Предполага се, че това са същите причини, които водят до епилептични припадъци. Психичните импулси, които заставят серийния убиец да извършва престъпление, се дължи на едновременното възбуждане на голям брой неврони в мозъка. Невралната активност се разпространява каскадно из целия мозък. Повече от времето на тази каскадност е малко и се разпада бързо, но понякога интервалите на времето се определя от принципа на мощността и невралната активност надвишава един критичен праг.

Когато Симкин и Ройчохари вкарват в техния модел на забавяне във времето, което се изисква, Чикатило да планира следващия си удар, и отнесени към всяко убийство, успокояващия ефект, който намалява активността на невроните, то получения модел много точно съвпада с модела на престъпленията.

Автор: Анжела Георгиева
Източник: nauka.bg