saint-vincent-grenadines

Синият цвят на морето не може да се обясни с една-единствена причина. Той зависи също и от това, кога и откъде се наблюдава морето. Всяко от многобройните обяснения има своите авторитетни защитници – абсорбция и разсейване на светлината, суспендирани частици в морската вода, роля на атмосферата, промени в цвета и яркостта на небето. Според една от теориите, когато бялата слънчева светлина проникне във водата, част от спектъра се поглъща, а друга се разсейва от водните молекули. Чистата вода поглъща най-силно червените и инфрачервените лъчи и най-слабо – сините, които по тази причина се отразяват. За да се получи възприятие на синкав оттенък, е необходим воден пласт с дебелина най-малко 3 метра.