woman_writing

Енхедуана от Акад, жрица, принцеса и поетеса, е първата жена, оставила за потомството подписани литературни творби. Тя е живяла в Южна Месопотамия около 2700 г. пр. Хр. по време на ранните дни на разцвета на шумерската литература. Преди това никоя жена, а и много малко мъже, са можели да се нарекат писатели. Писането било използвано предимно за поддържане на списъци, на архиви и на сметки. Отделни глинени плочки, открити от археолозите, доказват с интригуващата лаконичност нейното съществуване и работа.