evolution tarantula

Автор: Анжела Георгиева

Биолози от университета Акрон в САЩ под ръководството на Бор-Кай Сюн (Bor-Kai Hsiung) открили, че тарантулата в хода на еволюцията 8 пъти придобива онзи син цвят на окраската, който е близък до сянка. Учените са заключили, че този цвят, за разлика от по-голямата част от случаите в животинското царство, не е в следствие от сексуалния подбор. За изследването разказва BBC News цитирайки статия в списание Science Advances.

Изводът се потвърждава и от факта, че тарантулите имат лошо цветно зрение и по време на ухажването окраската не е от значение. Изследователите събрали всички известни публикувани данни за тарантулите и изградили голямо родово дърво от този вид, което обединява по-малки схеми. Оказва се, че 40 от 53-те родове имат същото яркосиньо оцветяване. Като се вземе в предвид дисперсията на родовете със синя окраска, те смятат, че най-малкото число на изменение, което трябва да съответства на тези резултати е 8, т.е. тарантулите притежават такъв цвят 8 пъти в хода на еволюцията, независими една от друга. Същия нюанс на цвета с дължина на вълната – 450 нанометъра.

Учените изключват цвета да е част от сексуалния подбор. Предполага се, че синия цвят е функция за визуална сигнализация.

В същото време, като се вземе предвид слабото зрение на тарантулите, такъв тип сигнализация е по-скоро за другите животни. Друга версия е, че този цвят може да бъде използван най-добре за прикритие при ловуването нощем.

Източник: http://scientificrussia.ru/