scheme-of-mercator

Меркаторният метод е система за начертаване на сферична повърхност във вид на четириъгълник с размерите на карта или покривка за чай. Меридианите са успоредни, а паралелите имат една и съща дължина, така че върху географската карта на света остров Гренландия изглежда по-голям от Африка. Преди да се използва за карта на Земята, проекцията на Меркатор е служела за изработването на небесна карта, като е показвала местоположенията на звездите и планетите. Книгата на Су Сун „Нов проект на кръговиден часовник“ (Кайфен, 1094 г. след Хр.) включва звезден атлас, в който за пръв път е използвана меркаторна проекция.

Звездна карта на Су Сун в меркаторна проекция. Хоризонталната линия по средата е екваторът. Кривата над него е еклиптиката пътят на Слънцето между екватора и Тропика на Рака. Картата е илюстрация в книгата на Су (1094 г. след Хр.) за неговия часовник.