Коничният подход за изработване на картите на Земята представя меридианите на дължината като прави линии, които се събират в полюса. Паралелите са показани като дъги, всяка на един радиус от полюса. При изобразяването на полукълбо два паралела могат да бъдат в точен мащаб, останалите неизбежно са изкривени, но всички меридиани са равни. Тази система е въведена от гръкоговорящия египетски географ Клавдий Птолемей от Александрия около 150 г. след Хр.

latlong_globe