Ератостен (276 – 194 г. пр. Хр.), който пръв осъществил измерване на Земята [ Измерване на Земята], създал система от ширини и дължини, за да отбележи относителната позиция на различните места и да изобрази света на карти. Посоката север-юг се отбелязва с паралелите на ширината – мислени линии, успоредни на Екватора. Триста и шейсетте меридиана на дължината, всеки маркиращ един градус от окръжността на Земята, се пресичат в Северния и Южния полюс и дават местоположението в посока изток-запад. Работата на Ератостен е била извършена в Александрия през 220 г. пр. Хр.

Lat_Long

Още по темата:

Измерване на Земята
Великите географски открития и пътешествия (хронология)
Климатични зони