В математиката Питагоровата теорема е една от основополагащите теореми в евклидовата геометрия. Тя изразява отношението между трите страни на правоъгълен триъгълник. Теоремата носи името на древногръцкия философ и математик от VI век Питагор, въпреки че е била известна на гърцитемного преди това.
Питагоровата теорема гласи следното:
В правоъгълния триъгълник сборът от квадратите на дължините на катетите еравен на квадрата на дължината на хипотенузата. Или че ХИПОТЕНИЗАТА НАКВАДРАТ = 1-вия КАТЕТ НА КВАДРАТ 2-рия КАТЕТ НА КВАДРАТ
Ако обозначим по стандартен начин страните на триъгълника Хипотенузата- c , Катет 1 – a , Катет 2 – b . Следователно теоремата придобива следния математически вид :
cІ=aІ bІ

Теоремата е много полезна ако знаете 2-та катета но не знетехипотенузата , така можете да я откриете . Също така ако знаете 1-нияткатет и хипотенузата формулата може да се изведе по следния начин –
aІ-cІ=bІ или aІ=bІ-cІ СЛЕДОВАТЕЛНО ЕТО ФОРМУЛИТЕ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗВЕДАТ :

ЗНАЕМ :2 КАТЕТА – cІ=aІ bІ
ЗНАЕМ :1 КАТЕТ и ХИПОТЕНУЗАТА – aІ-cІ=bІ или aІ=bІ-cІ

Месопотамските математически текстове, датира­щи от времето на Стария вавилонски период (около 2050 до 1650 г. пр. Хр.), съдържат материали, отнасящи се до решението на проблеми, които ясно показват, че тогава Питагоровата теорема е била известна. Самото изразяване на теоремата – че квадратът на хипотенузата е равна на сумата от квадратите на други­те две страни – се появява едва след повече от хиляда години, но това вероятно се дължи на непълнота на записите.

Автор : Йордан Цанков