pitagor

Питагор (VI в. пр. Хр.) – гръцки философ от егейския остров Самос, преподаващ в Южна Италия, – е първият, който вместо различни забрани от религиозно или здравно естество препоръчва като основа за нравствеността вегетарианската диета. Становището на Питагор и неговите последователи е описано от живелия по-късно гръцки писател Порфирий в „Трезвеност“:

„Питагор, Емпедокъл и останалите италианци казват, че ние сме другари не само един с друг и Бог, но и с лишените от разум животни. Защото има един-единствен дух, пропил целия свят като общо съзнание и обединяващ ни в едно цяло с тях. Ето защо, когато ги убиваме и ядем месото им, извършваме несправедливост и сме неблагочестиви.“