Питагор е древногръцки философ, роден на остров Самос в Егейско море някъде около 570 г. пр. Хр. Премества се да живее в големия гръцки град Кротон в сегашна Южна Италия, където основава Питагорейската школа. Нейните мистериозни принципи се разбулват напълно само пред вярващи. Те включват вярванията, че светът е организиран на основата на числата, че всичко, което се е случило, ще се повтори точно по същия начин, че душата безконечно се преражда в други живи същества и че всички природни създания са свързани помежду си.

pitagor