nature_1

Изследвани са 602 скелета от 4 епохи – мезолит, неолит, бронзова епоха и желязна епоха. Наистина е море от информация. Всичко под съмнение за контаминация или с незаключителни резултати е чистено. Екипите са 2 – единият е американски, Харвард, а другия е комбиниран, американо-европейски. Има някакъв неясен засега проблем с тези два екипа или между тези два екипа (какво да се прави, хора), защото Нейчър публикува резултатите само от смесеното изследване, като валидираните резултати са 101 за смесеното и 69 за чисто американското. Американското изследване обаче засега е непубликувано, но според лидерите му резултатите му се покриват напълно с публикуваното. Дали е конфликт на интереси, дали е нещо друго, но Нейчър са избирали кое от двете да публикуват и това не е американското, макар че има хора, които са участвали и в двете. И да има някакъв тих конфликт, се покрива (учените са кротки хора, специално добросъвестните). Антично прабългарско ДНК и антично българско ДНК няма, балканските скелети са от Черна гора и Сърбия, и са неолитни. Има конфликти и политически възражения срещу изследванията, например турскоезичните страни от Кавказ категорично са отказали да допуснат изследователите на територията си, както и да предадат скелетен материал за изследване, поради което античните скелети там са от Армения (неолитна и раннобронзова епоха) – единствените кавказци, които радушно и без уговорки се съгласяват да бъдат анализирани антични скелети от тяхната територия, са арменците, като всички други кавказци отказват и настояват данните да бъдат публикувани само избирателно и след като те първо ги прегледат и посочат кое да се публикува, а кое – не, на което пък изследователите казват не. Това го знаем от интервю с…арменския екип в изследването, който единствен обясни защо са секвенсирани само арменски скелети от тази ключова епоха в Кавказ – другите участници премълчаха.

 Възможно е – да поспекулирам – политически възражения от гръцка страна да са причина за отсъствието на резултати от балканската бронзова епоха; не е изключено и по тази причина американското изследване да е на трупчета. Резултатите от Черна гора са изключително интересни и незаключителни – хората от черногорския неолит не са така наречените ранни неолитни фермери, т.е. фермерската популация на черна гора е драстично различна от фермерската популация в Европа, което е червен флаг за всички балкански неолитни популации. Какво имам предвид – от фермерската популация в Черна гора няма останало нищо като генетично наследство у съвременните европейци, тия ги няма – неолитните гени у съвременните балканци, вкл. черногорците, са в изобилие, но те не са наследство от балканските фермери, а от централноевропейските. Може би нещо с хиатуса, дето Генефан спомена, но нещо се е случило с черногорската неолитна фермерска популация. Няма оцелели.

 За сметка на това, в изследването са използвани за референция хиляди съвременни българи, както и хиляди съвременни европейци, което е много важно и хвърля сериозна светлина между съвременни българи и антични популации. Всъщност, няма не отговорени въпроси, такива не остават.

Материала е от темата Коренът пра/български – DNA Deciphers Roots of Modern Europeans