Sumerian ships

Както е известно двуречието (заключено между реките Тигър и Ефрат) , или както е известно още като Месопотамия е второто място след Египет където в древността се развила високо културна цивилизация. За съжаление за шумерските кораби се знае малко и то предимно благодарение на запазени рисунки. Знае се със сигурност че първите шумерски кораби са изработени от т.нар. „култера Урук“ и са били много подобни на египетските.

Те се строели от местната тръстика „берди“ и като египетските имали силно извит нос и кърма. От намерените рисунки може да се предположи че шумерите използвали много по активно вятъра и техните кораби били доста по маневрени. За това има и обективни обстоятелства, тъй като в персийския залив има твърде много високи вълни, плитчини и рифове което естествено налагало и корабите да имат добра мореходност и сравнително добра маневреност.

Предполага се че шумерите започват да строят кораби около 7 000 преди Христа. Различни артефакти и рисунки на шумерски кораби са намирани не само в Месопотамия, но и в околностите на Бомбай, Бахрейнските острови и Египет.

Това показва че шумерите са били добри мореплаватели и подобно на египтяните са извършвали дълги и по всяка вероятност каботажни плавания.