2.1_0

Анализ на 727 масови измирания на над 2500 животински вида през последните 70 години показа, че честотата на такива събития се засилва сред птиците, рибите и морските безгръбначни. В същото време, броят на убити индивиди сякаш намалява при влечугите, земноводните и не се е променило при бозайниците.

Такива масови фатални случай стават, когато голям процент от една популация загине за кратък период от време. Въпреки че измиранията се случват рядко и не застрашават от изчезване, те могат да са съществен удар, убивайки повече от 90 процента от популацията наведнъж. Преди това проучване обаче, не е имало друг количествен анализ на тенденциите на масови смъртни случаи при животните, отбелязаха авторите на проучването.

“Това е първият опит за определяне на количеството на тенденциите в честотата, големината и причината на такива масови смъртни случаи” – каза старшият автор на проучването Стефани Карлсън, доцент в Калифорнийския Университет Бъркли, в департамента Department Of Environmental Science, Policy and Management.

Проучването, публикувано в понеделник, 12 януари (2015 г.), в изданието The Proceedings of the National Academy of Sciences, бе водено от изследователи от КУ Бъркли, Университета на Сан Диего и Йейлския Унивеситет.

Изследователите проучили случаи на масова смърт, докоментирани в научната литература. Въпреки че се сблъскали със случайни проучвания датиращи от началото на 19ти век, анализаторите се фокусирали над периода от 1940та насам. Изледователите признаха, че някои от откритията може да се дължат на увеличение на броя масови измирания, които са докладвани, в последните десетилетия. Но те отбелязаха, че дори след като са изчислили по-голямата част от отклоненията, дължащи се на недокладване, още се забелязвало увеличениe в масовите смъртни случаи при някои животни.

Като цяло, основната причина е заболяване, отговорна за 26 процента от измиранията. Директни ефекти, свързани с хората, като замърсяване на околната среда, са причината за 19 процента от масовите смъртни случаи. Биотоксичност, причинена от събития като растеж на водорасли, е отговорна за значителна част от смъртните случаи. Процеси, директно повлияни от климата, включае екстремно време, термален стрес, кислороден стрес и глад, заедно са допринесли за 25 процента.

Най-тежки са тези, причинени от няколко фактора на веднъж, показа изследването.
Карлсън, еколог, занимаващ се с риби, и нейните специализанти от КУ Бърккли, наблюдавали подобни случаи в тяхното следване за рибите в калифорнийските течения и устия, засилвайки отрано техния интерес към темата.

“Катастрофалната природа на внезапните, масови измирания на животински популации провокира вниманието на хората. В нашето изследване се сблъскахме със случаи на масова смърт при вид риба, вследствие на пресъхнала река по време на летния сух сезон. По-голямата част от проучванията, които прегледахме, засягаха рибите. Когато кислородните нива са подтиснати във водата, последствията могат да повлияят на много различни видове” – каза Карлсън.

Проучването разкри, че броят на масови смъртни случаи се увеличава с около един случай на година, през всичките 70 години, които то покрива.

“Това може да не изглежда като много, но един допълнителен случай на масова смърт на година за 70 години представлява значително покачване в броят на тези случай, докладвани ежегодно. Повишението, от 1 случай до 70 на година, е съществено, особено, като имаме предвид и увеличеният магнитуд на случаите на масова смърт при някои от тези организми” – каза съавторът на проучването, Адам Слепейски, асистент професор по биология в Университета на Сан Диего.

Проучването предполага, че в допълнение на наблюдаването на физическите промени, като промяна в температурата и валежите, е важно и да се документира биологическата реакция към промени на регионално и глобално ниво. Изследователите изтъкнаха начини за подобряването на документацията на такива случаи за в бъдеще, включвайки възможното записване на случаите в реално време.
“Първоначалните тенденции са малко изненадващи, що се отнася до документираните промени в честотата на случаите, големината на всеки един от тях и причините за масовата смърт. Все пак тази информация показва, че имаме много работа по начина на документиране и изучаване на този вид рядко срещани бедствия” – каза съавторът на материала Самюел Фей, учен от след докторска степен по екология и еволюционна биология в Йейл.

Финансиране от Агенция за Защита на Околната Среда (Environmental Protection Agency) и Националната Научна Фондация (National Science Foundation) подпомогна това изследване.

Източник:
Калифорнийски Университет – Бъркли