Yellow thornbill

Ново изследване показва, че малкото връбчоподобно птиче Thornbill имитира звук на ястреб, за да плаши хищници. По този начин те се заблуждават, че наблизо е кафявият ястреб и се крият, а малкото птиче остава невредимо и се спасява. Малкото птиче може да пресъздаде цяла палитра от звуци и дори да имитира среща между хищник и жертва, като по този начин е способна да уплаши 40 пъти по-големи от своя размер птици и да спаси малките си.

Интересното при Thornbill е, че тя не имитира само хищници, както правят и много други птици, но и други безвредни и дребни видове. Това й помага още по-ефективно да подведе по-големите птици, опасни за нея или малките й.

Източник: Sciencedaily
Снимка: Jessica McLachlan