Автор: Боян Василев

extremely hot

Физици са описали нов начин за постигане на един от най-невероятните феномени: отрицателна температура (по Келвин), който въпреки наименованието си означава система, която е безкрайно гореща.

Отрицателни температури са били постигани, но за много малки приложения. В публикация в Physical Review Letters, теоритици предлагат по-обширни и заинтригуващи начини за потвърждаването на явлението температура под абсолютната нула, като да се правят снимки на атоми когато преминават от положителна към отрицателна температура.

Такива нови подходи, казват учени, биха разкрили неясни досега начини, по които се държи материята на квантово ниво. „С тези атомни системи можем да имитираме различни агрегатни състояния и да правят неща, които иначе не биха били възможни.” – казва ръководителя на екипа Ачим Рош, физик от Университета Кологне в Германия.

Източник: http://www.sciencenews.org/