Dark MatterBolshoi Simulation from UC-HPACC on Vimeo.

Dark Matter Movie from the Bolshoi Simulation

Около 75% е така наречената „тъмна енергия“, която е отговорна за ускоряващото се разширяване на пространството; 21% представлява „тъмна материя“ и едва около 4% от вселената е обикновената материя под формата на газ, звезди, планети и т.н. Учените още са доста далече от разбирането на истинската същност на „тъмната енергия“ и „тъмната материя“, но в последните години се правят доста точни модели на разпределението на „тъмната материя“.

Повече прочетете тук: https://www.chitatel.net/hypotheses-in-astrophysics/

Video Credit: A. Klypin (NMSU), J. Primack (UCSC) et al., Chris Henze (NASA Ames), NASA’s Pleiades Supercomputer
Music (© 2002): Her Knees Deep in Your Mind by Ray Lynch