Автор: Боян Василев

Физици са успели за пръв път да хванат атоми на антиводород, постижение което може да ги заведе една крачка по-близо към разбирането на анти-материята.

atoms of antimatter

Това може да разкрие всякакви неща за гравитацията и може би ще хвърли светлина върху станалото с всичката антиматерия, която теоретично би трябвало да съществува във вселената.

Анти-материята е същата като нормалната материя, освен че всяка нейна частица има противоположен заряд. Докато един електрон има отрицателен заряд, съответстващата частица от анти-материята – поситрон има положителен заряд и те се унищожават ако са прекалено близо един до друг. Според законите на физиката за частиците, всяка материя би трябвало да се държи по един и същи начин, дори ако се преобърнат зарядите й, това е аналогично за всички частици.

Това е теорията, но никой до сега не е имал възможност да я тества. Всяка разлика между антиводород и водород, като например разлика в спектъра светлина, които отразяват или такава по отношение на Земната гравитация, ще преобърне стандартните модели на физиката.

Източник: www.abc.net.au