hale_bopp_morning

На 23 януари 1995 г. двама астрономи-любители в САЩ независимо един от друг изследват по едно и също време небето. Почти едновременно Алън Хейл и Томас Боп съобщават за неизвестна комета, която е наречена Хейл – Боп. Тя е станала видима с невъоръжено око през 1996 г. и доста ярка през 1997 г. След това е изчезнала, както се говори, отнасяйки пътници в друго измерение, и ще се появи след 2300 години. Членове на култа „Вратата на небесата“ в Америка се самоубиват, за да се присъединят към тях. Същата комета вероятно ни е посетила през 2000 г. пр. Хр., но това не може да се докаже, тъй като няма свидетелства от онова време.

See Explanation. Clicking on the picture will download the highest resolution version available.

Кометата Хейл-Боп на 8 Април, 1997, Ню Йорк, САЩ
Снимка:
J. Sivo

Comet Hale-Bopp

Кометата Хейл-Боп. Снимка: yahwehistruth.com
Comet Hale-Bopp_1Кометата Хейл-Боп. на 10 април, 1997 г. в Аляска. Снимка: Gladys McAffrey, Lisa McAffrey

Основна снимка: Кометата Хейл-Боп. missouriskies.org

Снимки на кометата: