NASA-2-wcth

Тези снимки предоставени от NASA показват нашата планета от космоса през нощта. Всички сме виждали снимки от космоса, но на тези Земята изглежда невероятно – изключително елегантна и толкова родна и достойна да се грижим добре за нея.

NASA-5-wcth

NASA-25-wcth

NASA-24-wcth

NASA-23-wcth

NASA-22-wcth

NASA-21-wcth

NASA-20-wcth

NASA-19-wcth

NASA-17-wcth

NASA-16-wcth

NASA-15-wcth

NASA-14-wcth

NASA-13-wcth

NASA-12-wcth

NASA-11-wcth

NASA-10-wcth

NASA-9-wcth

NASA-4-wcth

NASA-8-wcth

NASA-7-wcth

NASA-6-wcth

NASA-3-wcth

NASA-1-wcth