6-10-2011-1-32-27-pm

Германски археолози са открили бойни полета от периода на ранната бронзова епоха.

Сериозно наранени и счупени човешки останки, датиращи от ранната бронзова епоха, са били открити по брега на немска река, недалеч от гр. Нойбранденбург. Това откритие доказва, че в онова далечно време на това място се е провело голямо сражение. Останките са датирани към 1250 – 1200 г. пр. Хр.
От 2008 г. археолозите проучват археологически обект в долината на р. Толензе (десен приток на р. Пеене) в североизточната част на Германия.
В това проучване са участвали и водолази, които са изследвали дъното на речното корито покрай обекта, който е с размери около 2 квадратни км.
Данните за проучването са публикувани в списание „Античност”( http://antiquity.ac.uk/).
Изследователите са открили останките на около 100 човешки тела (предполага се, че жертвите са били над двойно повече!), от които някои имат лезии по костите. Повечето от останките, но не – всички, са на мъже на възраст 20-40 години. Уврежданията по черепите им са били причинени от мощни удари или от стрели, а някои от нараняванията са били фатални.
Сред убитите има и скелети на жени и деца.
Такива наранявания на черепите вероятно са следствие от свиреп двубой лице в лице по време на сражение. Възможно е това сражение да се е провело между враждуващи племена, казват изследователите. Причината за схватката е неизвестна.

В раменната кост или в горната част на ръката един от урелите там на дълбочина ок. 22 см. се е забило острие на стрела. А фрактура на бедрената му кост показва падане от кон. Недалеч от неговите останки са били открити и костите на кон. Много от черепите и костите са поразени от удари с тъпи предмети. Много от нараняванията са били нанесени непосредствено преди жертвите да са умрели. Не са открити следи от опити за лечение на раните им.
Мъртвите тела не са били погребани при с нормална погребална церемония, а вместо това са били изхвърлени в реката. Възможно е някои от бойците да са били обградени и изтикани в реката, където са били избити или са се издавили.

Археолозите открили също останки от два дървени боздугана, единият – с формата на бейзболна бухалка, изработен от ясен, а другият – с формата на чук за крокет, изработен от трънка. Това са оръжия, използвани от обикновени хора. Знатните са се биели с мечове.

Д-р Харалд Любке от германския Център за балтийска и скандинавска археология заявява, че останките доказват, че това е бойно поле, може би – най-древното бойно поле, открито до този момент.
Археолозите не откриват керамика, накити или павирани повърхности, които биха били доказателство за някакви древни погребални обичаи.

Голяма част от костите, изглежда са били отнесени на известно разстояние от реката, въпреки че някои останки изглежда са били изоставени в първоначалното си положение. Изследователите предполагат, че немалка част от труповете е била изхвърлена в реката, която ги е отнесла надалеч, където вероятно са се отложили заедно с пясъчните наноси.
Д-р Любке смята, че основните бойни действия са се провели някъде по горното течение на  реката, а откритите останки представляват само една малка част от избитите в сражението. Той се надява да открие още много останки, които биха дали по-точна картина на кръвопролитието.
„Абсолютно необходимо да бъде открито мястото, където труповете са били изхвърлени в реката. Това би дало яснота дали става дума за сражение, за човешко жертвоприношение или за нещо друго. Но ние вярваме, че сражението е най-доброто обяснение за случилото се тук.”, казва археологът.
Доказателства за версията за сражение са както бойните наранявания (пробити или счупени черепи, връх на стрела, забит в кост, строшени кости, счупени прешлени, лезии (следи от остриета) по костите, също така – и наличието сред част от човешките останки на просо – храна, която не е била характерна за Северна Германия по това време, което най-вероятно доказва, че част от избитите са били нашественици.

Тъй като гъстотата на населението по това време е била около 5 души на квадратен км., това би трябвало да е било най-значимото сражение по това време в земите на днешна Германия.
По онова време долината на реката е била заблатена; именно блатният торф е запазил останките от древната трагедия. По онова време растителността на това място е била съставена предимно от треви, тръстики и храсти.
Планира се археологическият обект да бъде изследван до 2015 г. Предстои да се направи ДНК-тест на част от останките.
Археологът се надява археологическият обект да разкрие своята кървава тайна, а неговите открития да дадат тласък на т. нар. археология на бойните полета (Battlefield archaeology).
Към края на 2008 г. отново в Северна Германия, недалеч от градовете Гьотинген, Хановер и Нортхайм археолози открили „находката на века” – бойно поле, при археологическите разкопки на което било открито бойното снаряжение на цял римски легион от III век сл. Хр. (ок. 200-250 г.)
Находките са над 600 метални артефакта, предимно – оръжия, брони, шлемове, стрели, чиято дървена част е от дърво, произхождащо от Северна Африка, метални върхове за стрели със следи от ДНК върху тях, „нокти” от подметка на римски военен сандал, болтове за катапулти и балисти… Открити са и над 300 снаряда (каменни и железни топки) за скорпион (вид катапулт) и копия за балиста. Археолозите веднага се сетили за началната батална сцена във филма „Гладиатор”.
Според историците откриването на това бойно поле е значимо археологическо събитие, понеже то опровергава предположението, че римляните са преустановили опитите си да завладеят Германия след унищожаването на три техни легиона от германите в Тевтобургската гора през 9 г. сл. Хр. Това е интересен щрих от историята на древен Рим.
Откритието било направено от иманяр, който незаконно „изследвал” средновековна крепост в района и, понеже римската епоха не го интересувала, уведомил властите, че е попаднал на нещо, което ще ги впечатли.
Археолозите са убедени, че това са следи, сочещи присъствието на римски военен контингент от поне 1000 легионери. Според тях не е възможно германите да са закупили това оборудване от римляните. Откривани са много находки от въд римския limes (държавната граница), но попадането на бойно поле било голяма изненада за специалистите.

Автор: Неделин Бояджиев
По материали от:
http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13469861
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,650639,00.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Tollense
http://www.freerepublic.com/focus/f-chat/2147810/posts
http://news.sciencemag.org/sciencenow/2008/12/15-02.html
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,596619,00.html