Freemasonry_Symbols_by_sandokanmx

Масонство

В страните от средиземноморска Европа гилдията на зидарите приличала на другите занаятчийски гилдии и съществувала за благото на каменоделците и понякога и на архитектите. Но днес Братството на свободните зидари (масони) обединява членове от всички области на живота, посветили се на „изповядване на морални и социални добродетели“. В тази си форма то е създадено в Англия през четирийсетте години на XVII век от един литературен кръг, събран около Елиът Ашмол (1617-1692), по-късно спонсор на колекцията на първия английски музей, „Ашмолиън“. Имитирайки средновековната гилдия, те приемат редица графични символи, между които компаса и Слънцето, и определят правила за взаимопомощ. Смята се, че символите са заимствани от тамплиерите и розенкройцерите.

Square_compassesСимвол на свободните зидари

Розенкройцерство

Розенкройцерите са тайно общество и е трудно да се открият подробности за неговото начало. Те твърдят, че са последователи на германския окултист и химик Кристиян Розенкройц, живял през XIV или XV в. след Хр. Първата им поява пред външния свят е през 1614 и 1615 г. с публикуването в Касел, Германия, на някои книги, между които „Fama Fraternitalis“ („Братство на сияйния Орден на розовия кръст“), 1614г. Те тълкуват мистични знаци и работят с алхимични формули.