Terracotta_Army

Опитите да се постигне вечно движение с механични средства изглежда са започнали по времето на династията Чин (III в. пр. Хр.), когато в Северен Китай е построена известната гробница на Първия император. Декораторите на масивната могила, която съдържа 6000 керамични войници в естествена големина, я снабдили с лампа, която се е предполагало да гори завинаги, и панорамен модел на Китай с реки от живак, които никога нямало да спрат да текат. Дали създателите действително са очаквали те да работят вечно, или те просто били предназначени да впечатляват с работата си, докато затварят гробницата, не е записано. Но когато гробницата била открита и отворена през седемдесетте години на XX век, светлината била угаснала, а реките пресъхнали.