Българската епопея в двубоя с византийската империя

След Симеоновата смърт обстановката в Европейския югоизток силно се променила. Византийската империя се намирала отново във възход. Постигнала успех във войните с арабите в...

Власите

Власите в българският език битува етнонима власи. Не е случайна и съществуващата поговорка „Власите се давят накрая”. Но кои са власите и от къде идват?...

Селищна и жилищна архитектура през неолита в България

Въведение: Историята на праисторическите племена, населявали българските земи през новокаменната и каменно-медната епоха, е една неразделна важна част от историята на Югоизточна Европа. За разлика...

Международният тероризъм в досиетата на държавна сигурност

Автори: Костадин Грозев, Йордан Баев, Татяна Кирякова В условията на глобални предизвикателства пред човечеството и безпрецедентно многостранно взаимодействие между правителства, народи, общности и организации тероризмът е...

История на българския конституционализъм

Автор: Николай Драгостинов Основният закон, наречен още конституционен или учредителен, съдържащ правни норми от най-общ характер и поставил си за цел формиране на придържащо се...

Изследвани са 602 скелета от 4 епохи – мезолит, неолит, бронзова...

Изследвани са 602 скелета от 4 епохи - мезолит, неолит, бронзова епоха и желязна епоха. Наистина е море от информация. Всичко под съмнение за...

Шумерските кораби

Както е известно двуречието (заключено между реките Тигър и Ефрат) , или както е известно още като Месопотамия е второто място след Египет където...

Българо-Византийските отношения с (1197—1202)

Из „История" на Никита Хониат Превод на Ал. Милев от Nicitas , с. 620—624, 643—644, 666—673, 675—681, 685—687, 706—709. Убийството на Асен и възцаряването на Калоян. Малко...

Възобновяване и укрепване на Българската Държава (1185-1197)

I. ВЪЗОБНОВЯВАНЕ И УКРЕПВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА (1185-1197) 1. ОСВОБОДИТЕЛНОТО ДВИЖЕНИЕ НА БЪЛГАРИТЕ НАЧЕЛО С АСЕН И ПЕТЪР ПРЕЗ 1185—1187 г. Из „История" на Никита Хониат Византийският писател и...

Мръсни дни

Мръсни дни (25.12-6.01). В предхристиянските вярвания на българите съществуват множествофантастични същества. Както много от древните религии, така и врелигиозните представи на прабългарите е залегнала...