in_yn

Представата за две еднакви и противостоящи си сили, които заедно управляват Вселената, е изложена за пръв път в осем триграми на античната китайска култура. Едната, Ин, е свързана с Мрака, Земята и Жената, а другата, Ян – със Светлината, Небето и Мъжа.

Осемте триграми се състоят от по три хоризонтални линии – оттук идва наименованието триграми. Всяка от линиите може да бъде цяла или прекъсната. Непрекъснатата символизира Ян, прекъснатата – Ин.

Първата от тях означава Небе или „чист“ Ян, а последната – Земя или „чист“ Ин. Заедно те символизират пътя, по който тези сили си взаимодействат и пораждат всички явления. Триграмите са съставени от древните китайци от долината на Жълтата река още в средата на третото хилядолетие пр. Хр. и обикновено ги приписват на легендарния властелин Фу Си.